Pokolenia Z i Alfa. Jak odpowiedzieć na ich potrzeby w zakresie edukacji wyższej?

Osoby dyskutujące w grupie
fot. Agnieszka Rzeńca
Osoby dyskutujące w grupie
fot. Agnieszka Rzeńca

23.01. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Interesariuszy Zewnętrznych funkcjonującej przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej. Misją Rady jest aktywne wspieranie procesu kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna - studiach I stopnia o profilu praktycznym. Wsparcie to dotyczy zarówno jakości kształcenia, jak i rozwoju zawodowego studentów. W skład Rady wchodzą przedstawiciele administracji publicznej (państwowej, samorządowej), organizacji trzeciego sektora i biznesu, którzy regularnie spotykają się z pracownikami Instytutu.

W trakcie posiedzenia, po pierwsze, omówiono proces oceny kierunku przez Polską Komisję Akredytacyjną, a przede wszystkim jej element bezpośrednio związany z funkcjonowaniem Rady, czyli współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni. Po drugie, rozmawiano o sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Dyskusję na ten temat poprzedziła interesująca prezentacja Pani Justyny Kliombki-Jarzyny - mentorki, psychologa, Dyrektor Merytorycznej ds. Rozwoju w firmie Leadersheep. Uczestnicy spotkania zyskali tą drogą cenną perspektywę na wartości i postawy "pokolenia Z" (którego reprezentantami są obecni studenci), a także otrzymali cenne wskazówki i wytyczne do tworzenia programów edukacji przeznaczonych dla "pokolenia Alfa" (którego przedstawiciele rozpoczną studia w kolejnych latach).


Materiał: mgr Dorota Derdzikowska
Redakcja: dr Jakub Zasina