Nurty i instrumenty przekształceń współczesnych miast opisane w nowej książce naszych pracowników

Panorama miasta
fot. alevision.co / Unsplash

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się monografia zredagowana przez dr Ewę Boryczkę pt. "Przekształcenia współczesnych miast. Wybrane nurty i instrumenty".

Celem monografii było przedstawienie wybranych nurtów, metod, narzędzi oraz działań determinujących przekształcenia współczesnych miast, które traktuje się na jej łamach jako złożone systemy powiązań gospodarki, społeczeństwa, środowiska i przestrzeni. W publikacji wyróżniono przede wszystkim te kwestie, które służą polepszeniu funkcjonowania współczesnych miast, poprawie jakości życia ich mieszkańców oraz przyczyniają się do rozwiązania wielu złożonych problemów.

Książka adresowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju i rewitalizacji miast, planowania przestrzennego i urbanistyki. Do jej lektury zaproszeni są również studenci oraz absolwenci w szczególności takich kierunków jak: gospodarka przestrzenna, studia miejskie, ekomiasto, prawo, geografia urbanistyczna, ekonomia, urbanistyka, socjologia miast czy ochrona środowiska. Monografia dedykowana jest więc osobom, które interesują się miastami i procesami ich rozwoju.

(Współ)autorami rozdziałów składających się na monografię byli m.in. pracownicy Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego: dr Ewa Boryczka, dr Magdalena Michalak i dr Jakub Zasina.

Książkę można pobrać bezpłatnie w otwartym dostępie ze strony Wydawnictwa UŁ oraz z Repozytorium UŁ.


Materiał źródłowy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Redakcja: dr Jakub Zasina