Akademia Liderów Województwa Łódzkiego zaprasza młodych

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego rozpoczął rekrutację do III edycji Akademii Liderów Województwa Łódzkiego. Projekt, w którym udział jest bezpłatny, kierowany jest do osób w wieku 18-30 lat: studentów, uczniów, młodych radnych, członków młodzieżowych rad jednostek samorządu terytorialnego i działaczy organizacji pozarządowych zamieszkujących woj. łódzkie.

Celem projektu, który rozpoczyna się 4 marca 2023 roku i potrwa do 23 grudnia 2023 roku, jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji. W ramach zajęć zaplanowano cztery weekendowe zjazdy szkoleniowe (wykłady i ćwiczenia), warsztaty terenowe – projekt na rzecz lokalnej społeczności, wycieczkę o tematyce historyczno-patriotycznej. 

Akademia Liderów Województwa Łódzkiego

Wykłady i ćwiczenia w ramach Akademii odbywać się będą podczas czterech weekendowych zjazdów szkoleniowych.

Akademia ma przygotować uczestników do pełnienia funkcji liderów w społecznościach lokalnych i organizacjach pozarządowych. Zajęcia w ramach projektu realizują eksperci, przedstawiciele świata nauki oraz menedżerowie z sektora publicznego i prywatnego. Zarządzanie projektami, aspekty ustroju samorządu terytorialnego, planowanie kariery, sztuka wystąpień publicznych, komunikacja interpersonalna, psychologia przywództwa - to tylko część tematyki, z którą zapoznawali się słuchacze poprzednich edycji Akademii. 

Osoby, które ukończą Akademię Liderów Województwa Łódzkiego, otrzymają certyfikat pozwalający im ubiegać się o staż w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (i jednostkach mu podległych) oraz w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego. 

Rejestracja kandydatów do udziału w projekcie odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony www.nist.gov.pl . Tam również są dostępne szczegółowe informacje na temat Akademii. Rekrutacja potrwa do 7 lutego 2023 roku.

Materiał i zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Redakcja: Centrum Promocji UŁ