dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ

Kadra EKOMIASTA

Dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi zajęcia dla studentów kierunku EKOMIASTO.

Uczę na EkoMieście, ponieważ lubię przekonywać studentów, że pogodzenie ochrony środowiska z postępującą urbanizacją jest możliwe.

Moje zainteresowania obejmują ekohydrologię i biomonitoring środowiska miejskiego w kontekście jego zrównoważonego funkcjonowania.