dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ

Kadra EKOMIASTA

Dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi zajęcia dla studentów kierunku EKOMIASTO.

Uczę na EkoMieście, ponieważ zajmuję się zagadnieniami studiów miejskich i regionalnych, zarządzania nieruchomościami oraz marketingu miejsc. Zdobywałem też doświadczenie jako urzędnik samorządowy odpowiedzialny za rewitalizację centrum Łodzi.