dr Agnieszka Rzeńca

Kadra EKOMIASTA

Dr Agnieszka Rzeńca z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi zajęcia dla studentów kierunku EKOMIASTO.

Uczę na EkoMieście, ponieważ wiem, że miasta duże, ale i te małe, potrzebują dziś specjalistów i pasjonatów - ludzi, którzy spojrzą na nie z szerokiej perspektywy i aktywnie włączą się w życie miast, szczególnie w zakresie zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki oraz budowania świadomości ekologicznej mieszkańców.